Download: Tải bài hát

Người Gửi: DjBinhBlack

Thể loại: Nonstop

Lượt nghe: 31,070

Lượt tải: 1,270

Lượt Thích:

1.gia vo thuong anh..
2.e gai mua.
3.ng phan boi ft sog xa a...
4.sông xa a chang de dang....
5kiêp ve sau...
6nhug loi doi jan....
7.y 1 ng vo tam.
8.a nho em ..
9 tinh don phuong..
10 de cho e khoc
.11cho e gan anh..
12.dau chj rineg e.
13.xin dug lang im..
14hoi tham nhau.