Download: Tải bài hát

Người Gửi: dj tien 34

Thể loại: Nonstop

Lượt nghe: 14,919

Lượt tải: 578

Lượt Thích:

Track List
1 intro Faded
2 Can You Feel The Love DJ Kim Binh
3 Facedown Full - DJ Kim Binh Remix
4 Super Bomb 2016 - DJ Kim Binh Remix
5 It My Life 2016 - DJ Kim Binh Remix
6 Cherish 2016 - DJ Kim Binh Remix
7 Um Ba La Xi Bua - (Khoa Shake Remix)
8 Turn Me On (Khoa Shake Ft Kcv)
9 walking in the sun Full - Khoa Shake
10 Amazing Life 2016  - DJ Kim Binh
11 Blink - Dj Khoa Shake Remix
12 Breack - Jack (Khoa Shake Remix)
13 Burning Desire - (Khoa Shake Remix)
14 But Your Hand  (Faculty Remix)
15 LoseControlRemix2017-DJThaiHoanG
16 Hevean - Lolipop (Faculty Remix)
17 In A Club (Gin Remix)
HẾT