Download: Tải bài hát

Người Gửi: DJ Arami

Thể loại: Nonstop

Lượt nghe: 7,295

Lượt tải: 175

Lượt Thích:

Tracklist :
01.     Intro
02.  Mania
03.  Day N Night
04.  Crazy For You
05.  Blink
06.  Mr Charming
07.  No Name
08.  Keep On Rising
09.  Turn On The Music
10.  Virus
11.  I See You Watching
12.  No Name
13.  Follow The Light
14.  No Name
15.  Team
16.  No Name
17.  Trách Ai Bây Giờ
18.  Những Lời Dối Gian
19.  Vượt Qua
20.     The End.