Download: Tải bài hát

Người Gửi: xoahetz

Thể loại: Nonstop

Lượt nghe: 5,575

Lượt tải: 292

Lượt Thích:

1 - intro
2 - come on
3 - MC
4 - kick the bass
5 - eat sex sleep repeat
6 - flaunt it ft i like it ft dum dum dum
7 - clash boom
8 - diva
9 - drum test
10 - lala my mind
11- i’m the sexy girl
11 - raw power
12 - the lost
13 - pokemon