Download: Tải bài hát

Người Gửi: DeeJey Cương Remix

Thể loại: Nonstop

Lượt nghe: 8,612

Lượt tải: 477

Lượt Thích:

1. intro
2. ỉm
3. Ngu Người ( DJ Hào Kuri )
4. retxec
5. piomania
6. cyring soul
7. ỉm
8. hold it me aganst me
9. ỉm