Download: Tải bài hát

Người Gửi: trally1972

Thể loại: Nonstop

Lượt nghe: 23,726

Lượt tải: 872

Lượt Thích:

Duration : 01 : 25 : 37
Type : MP3 Format Sound
Bits : 320kbps
Size : 195Mb
Tempo : 142
Dee Jaay : Trally1972

Track List :

1/ Why
2/ White Horse
3/ Because The Night
4/ I Do Not Care
5/ Scream And Shout
6/ Turn Me On
7/ Hotel
8/ The Boy
9/ Alive
10/ Nếu Như Ngày Đó - Lệ Quyên
11/ Insurrection
12/ Touch Me Now
13/ Nyusha
14/ Manikin
15/ I Thing Of You
16/ Kiss You
17/ Never Say Never
18/ Big Ass
19/ Last Big Bell
20/ Em Làm Gì Tối Nay - Khắc Việt

        The End